Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.increated.com, zwanego dalej „Serwisem”.

Definicje

1.Administrator – administrator Twoich danych osobowych, czyli podmiot decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane oraz który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.increated.com.
2.Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
3.Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
4.Użytkownik – podmiot, korzystający ze strony internetowej www.increated.com lub dla którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Increated Agencja Kreatywna (dalej: Increated) z siedzibą przy ulicy Szybowcowej 38/51, 54-130 Wrocław, numer NIP 8942761157.

§2. Czyje dane przetwarzamy

Increated przetwarza dane osób, które:
a. odwiedzają Serwis,
b. przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu,
c. zamawiają usługi na stronach Serwisu,
d. korzystają z usług świadczonych przez Increated.

§3. W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

Dane osób odwiedzających Serwis pozostają dla nas anonimowe i są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie. W trakcie sesji Serwis zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki cookies. Dane statystyczne udostępniamy do przetwarzania Google Inc., wykorzystując narzędzie Google Analitycs.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym:
a. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności usługi polegającej na: dzierżawie strony internetowej, dzierżawie sklepu internetowego, dzierżawie domeny;
b. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
c. obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
d. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Increated, którym jest:
a. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
b. obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
c. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Increated oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
d. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;
e. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
f. prowadzenie analiz statystycznych;
g. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

§4. Czas przechowywania danych osobowych.

a. Dane osobowe, niezbędne do wykonania usługi są przechowywane przez cały czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe klientów znajdujące się w dokumentacji rozliczeniowej będą przetwarzane przez okres konieczny do prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
b. Dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nierozliczonych płatności do momentu rozliczenia finansowego Stron.
c. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, do którego zostały zebrane.

§5. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

§6. Podanie danych

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
a. imię, nazwisko lub informacje o Twojej firmie,
b. dane adresowe,
c. adres e-mail i numer telefonu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

§7. Ciasteczka

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:
a. zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu,
b. statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu, Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach – opcjach swojej przeglądarki.

§8. Dostęp do danych osób trzecich

Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Increated mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do takiego dostępu.

Dane osobowe przetwarzane w zbiorach Increated mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Increated oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§10. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres [email protected]

§11. Zmiany Polityki Prywatności

Increated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.